پیوستن شهبانو فرح پهلوی به کمپین نه به جمهوری اسلامی و گسترش روزافزون آن در میان مردم

ایندیپندنت فارسی- شهبانو فرح پهلوی در حالی پوستر «نه به جمهوری اسلامی» را در دست دارد که تصاویر رضا شاه، محمدرضا شاه پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی در کنار او قرار دارند.

پیش از این شاهزاده رضا پهلوی نیز به کمپین «نه به جمهوری اسلامی پیوسته بود». او هنگام پیوستن به این کمپین در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ تاکید کرد که «نه به جمهوری اسلامی» حلقه وصل همه معترضان پراکنده است. کمپینی که از «بطن جامعه ایران جوشیده و هیچ جریان و حزب و گروهی نمی‌تواند خود را مالک و مبتکر آن بداند.»

به اشتراک بگذارید: