پیش بینی چپ “مترقی” در باره موزامبیک در سال ۱۳۵۸

در شماره پنجم کتاب جمعه منتشر شده در هشتم شهریور ماه ۱۳۵۸ در صفحات ۹۲ تا ۱۰۳ مطلبی با عنوان “موزامبیک, کشوری با رهبران دانا و انقلابی” نوشته شده.

قسمتی از این متن را با هم در زیر میخوانیم و اگر نمیدانید سرنوشت مردم بینوای ‘جمهوری خلق موزامبیک’ با نظام کمونیستی تحت حاکمیت “رهبران دانا و انقلابی” از حزب فرلیمو (FRELIMO) یا “جبهه آزادسازی موزامبیک” (که بیش از ۵۰ سال است به مسکو وفادار است و نزدیکی خود را همچنان به روسیه نشان می‌دهد) به کجا انجامید زحمت یک گوگل کردن مختصر را به خود بدهید. تنها به عنوان “مشتی از خروار” بد نیست گفته شود: در سال 1984 فرليمو اشتباه و خطاي خود در سياست كشاورزي را پذيرفت. (منبع)

حیرت انگیز و مایه تاسف است که آمال و آرزوهای چپ “مترقی”!!!! وطنی کمی بیش از ۶ ماه از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ چه بود! به جناب دکتر صادق زیبا کلام توصیه میشود قبل از انتشار چاپ بعدی کتاب “ما چگونه ما شدیم” دوره کتاب جمعه را مطالعه نمایند. حکما در محتویات کتاب خود تجدید نظر اساسی خواهند کرد!

این شما و این تراوشات “فکری”!!! ارتجاع سرخ در بهار آزادی:

به اشتراک بگذارید: