پیشنهادی به دیوان بین المللی کیفری در راستای پیشنهاد خامنه ای در مورد پیگرد عوامل رژیم اسراییل در دادگاه های بین المللی

خامنه ای جنایتکار در پیامی که روز گذشته پس از اعلام آتش بس حماس و اسرائیل منتشر کرد، درخواست کرد:

“همه‌ عوامل مؤثر رژیم و شخص جنایتکار نتانیاهو باید تحت پیگردِ دادگاههای بین‌المللی و مستقل قرار گیرند و مجازات شوند

من هم به عنوان یک ایرانی از دیوان بین المللی کیفری تقاضا می کنم همزمان به رسیدگی به جنایات جنگی اسراییل علیه فلسطینیان برای خنک شدن دل محمد سهیمی، گنجی و سایر طرفداران فلسطین؛ دادگاهی نیز به جنایت علیه بشریت علیه حکام جمهوری اسلامی در مورد جنایت سینمارکس آبادان در سال ۵۷، جنایت اعدام های بهمن ۵۷ و اعدام مقامات کشوری و لشکری حکومت پهلوی در سالهای ۱۳۵۸ الی ۱۳۵۹و همچنین بسیاری از غیر نظامیان بی گناه، جنایت هولناک اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در شهریور ۶۷، جنایت عوامل خامنه ای در کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸، قتل های زنجیره ای ۱۳۷۷ و همچنین ترورهای غیر انسانی مخالفین بعد از انقلاب ۵۷، جنایت زندان کهریزک، جنایات عوامل زندان اوین و دستگاه قضایی ایران علیه زندانیان سیاسی پس از انقلاب تا کنون ، کشتار ۲۵ و ۳۰ خرداد ۸۸ و عاشورای همان سال، کشتار های دی ماه ۹۶ و آبان خونین ۹۸ ، جنایت سقوط هواپیمای اوکراینی توسط کفتارهای سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۸ ترتیب داده و عوامل شناخته شده در جنایات فوق را تحت پیگرد بین المللی قرار دهد.

قبلا از توجه همه مزدوران در مورد رنج های مردم فلسطین سپاسگزاری می کنیم.

به اشتراک بگذارید: