پیروزی حزب بعث در انتخابات سوریه خجسته باد !

پس از دو روز انتظار مشتاقانه سرانجام ساعاتی پیش نتایج انتخابات پارلمان سوریه که روز یکشنبه برگزار شده بود اعلام شد: حزب بعث و متحدانش در«اتحاد میهنی» موفق به کسب ۱۸۳ از ۲۵۰ کرسی پارلمان شدند. یک نکته جنبی نرخ مشارکت ۳۰ در صدی بود، که آن هم با عنایت به اینکه اغلب مردم سوریه روزهای یکشنبه مشغول تفریح و آفتاب گیری در سواحل دریای مدیترانه هستند دور از انتظار نبود…

در حاشیه:

من هیچوقت نفهمیدم حداقل صد و خورده ای از کشورهای دنیا این میمون بازی «انتخابات» را برای که در میآورند؟ مردم خودشان را که اگر میتوانستند گول بزنند که انتخابات «آزاد» هم جواب میداد. غربی ها هم که همه این بامبولها را خودشان یک قرن پیش اختراع کرده اند و بجز تمسخر توجهی به این کارها ندارند. برای اینکه حداقل «نظم و ترتیب» را یاد بگیرید دو الگو از آلمان شرقی (جمهوری دموکراتیک آلمان):
۱) در صد آراء احزاب پیش از انتخابات معلوم بود! (توضیحش ساده است: در هر ناحیه فقط یک لیست وجود داشت، و مردم فقط این انتخاب را داشتند که آن را با خط زدن باطل کنند).
۲) در پارلمان همه چیز به اتفاق آرا تصویب میشد! در طی نیم قرن (تا زمان تحول در شوروی) فقط یک بار چند رای منفی ثبت شد، که آن هم در مخالفت با امکان سقط جنین بود.

به اشتراک بگذارید: