پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره انتخابات

وقتی مردم شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” می‌دهند و می‌گویند کلیت نظام را قبول ندارند، رای‌دادن دیگر معنا ندارد.
من از روز اول گفتم که انتخابات را باید تحریم کرد.
اما بودند کسانی که سالها امید به اصلاح داشتند.
رای‌دادن یعنی تبرئه‌کردن رژیم از تمام جنایت‌هایی که کرده.

مصاحبه کامل

به اشتراک بگذارید: