پول، چه کارها که نمی کند؟!

جریان “جان سیاهان مهم است” در واقع یک تشکیلات و ارگان بین المللی است که صدها موسسه غیر دولتی آنرا تغذیه می کنند. بخشی از این درآمد چند میلیارد دلاری صرف برگزاری تظاهرات میشود و بخشی هم صرف لابی گری و مشاوره.

بیل اوریلی یکی از ژورنالیستهای پرسابقه و از مجریان قدیمی برنامه های سیاسی در چند کانال معروف تلویزیونی امریکاست که حرفی که می زند بی حساب و کتاب و از روی هوا نیست.

ویدئو به زبان انگلیسی است ولی برای بیشتر شما خیلی گویا و قابل فهم است.

به اشتراک بگذارید: