پورش های توله زادگان حکومتی عزادار مرگ سردار کودک کش شدند!

سیاهپوش شدن پورش ها و مازراتی ها در تهران نشان میدهد که سردار قاسم سلیمانی چقدر برای بقا و منافع توله زادگان حکومتی مهم بوده است!

۴۰ سال است سردار سلیمانی ها به زور اسلحه و آتش افروزی در ایران و کشورهای همسایه توانسته اند جنایت کار ترین حکومت تاریخ ایران را حفظ کنند. امروز که سلیمانی تروریست توسط آمریکا به هلاکت رسید، پیش از آنکه قضاوتی کنید ابتدا نگاهی به کودکان و مردمان سوریه بیاندازید که نزدیک به ۳۰۰ هزار تن از آنها کشته شدند تا «قصاب اسد» بر سر قدرت بماند! بروید عکس معترضان ایرانی چو پویا بختیاری را ببینید که چگونه به قول سلیمانی حکومت «مهارشان» کرد! نگاهی به جنازه معترضان عراقی بیاندازید که خسته از حشد الشعبی و مزدوران خود فروخته عراقی، خواهان برکناری دولت دست نشانده خامنه ای در عراق شدند اما همین سردار سلیمانی برای حفظ قلمرو خامنه ای فرمان به تک تیراندازهای مزدورش داد تا معترضان عراقی را هم همانند معترضان بیدفاع ایرانی بکشند و نامش را هم «مهار» و سرکوب «فتنه» بنامند!

قاسم سلیمانی که در عراق سقط شد، یک تروریست بین المللی بود که در راه گسترش قلمرو خلافت خامنه ای و بقا جمهوری اسلامی زندگی اش را فدا کرد تا در آخر به آرزویش که همان شهادت و همخوابگی با حوریان ۱۸ متری بود، برسد!

نگاهی به اشک های خامنه ای بیاندازید، آیا این اشک ها برای سلیمانی است یا برای پایان یافتن جمهوری اسلامی؟

روضه خوانی که خلیفه شد، اکنون باید مهمترین تصمیم دوران خلافتش را بگیرد. او اگر مجتبی را از دست داده بود، چنین کمرش شکسته نمیشد. شلیک آمریکا به سلیمانی شلیک به شخص نبود بلکه شلیک به مغز متفکر ایده «صدور انقلاب» بود و این شلیک پیامی سخت سهمگین برای نظام داشت :

دوران مماشات با جمهوری جنایت تمام شد!

اینگونه که در مراسم تشییع سلیمانی خامنه ای عمر و عاص کمرش خم شده است و اشک میریزد، پیش پرده نمایش اصلی است؛ نمایشی که خامنه ای دارد با تهییج طرفداران بی مغزش مقدمات فرستادن این ابلهان مفید را به میدان های نبرد احتمالی با آمریکا را در اذهان عمومی جا میاندازد.

هر اتفاقی که بیفتد یادمان باشد جنگ خامنه ای با غرب جنگ ملت ایران نیست. همانها که در این نظام اختلاس میکنند و فرزندانشان را به غرب فرستاده اند و زندگی را برای مردم عادی جهنم کرده اند، همانها بروند شربت بدبوی «شهادت» را بنوشند! ما ملت عادی ایران ۸ سال برای این حکومت جنگیدیم و دیدیم ثمرش را…

https://m.youtube.com/watch?v=fcV6Fj5mt6o&feature=emb_title

به اشتراک بگذارید: