پنتاگون: امریکا در تلافی حمله K1 پنچ پایگاه نیروهای نیابتی ج.ا. در عراق و سوریه را هدف قرار داده

به اشتراک بگذارید: