پناهجویان بی‌صدا؛ مستندی از دیدار یاسمین پهلوی با پناهجویان ایرانی در یونان (ویدئو – ۵۲ دقیقه)

مستند پناهجویان بی صدا
نه راه برگشتی دارند و نه راه پیش. تعدادشان هزاران نفر است و می گویند در شرایطی اینروزها را شب می کنند که هیچ وقت تصورش هم نمی کردند. این برنامه اختصاص دارد به وضعیت پناهجویان ایرانی و معرفی مستند پناهجویان بی صدا
با شرکت یاسمین پهلوی و آرش لباف
به اشتراک بگذارید: