پرچم شیر و خورشید ساخت ایران

چند جوان ایرانی که خود را سربازان درونمرز می نامند با سرمایه شخصی اقدام به یادگیری چاپ سیلک کرده و اکنون به ساخت پنهانی پرچم شیر و خورشید در خانه مشغول هستند.
این جوانان در نظر دارند تا پنجم دی هشتصد پرچم شیر و خورشید نشان برای تظاهرات آماده کنند.

درود بر دلاوران ایرانزمین که اینچنین هدفمند و آگاه برای تغییر سرنوشت خود از جان مایه میگذارند.


به اشتراک بگذارید: