پروین عالی پور درگذشت.

خواننده خوش صدای بختیاری پروین عالی پور در گذشت. حیران مانده ام که هر هنرمند برجسته ای که از میان ما میرود کسی نیست که جایش را پر کند. 42 سال سلطه فرهنگ منحط اسلامی بر ایران چون دیگر ادوار حکمرانی اسلامی مانند دوران صفویان عاجز از تولید یک هنرمند، شاعر و یا نویسنده بوده که سرش به تنش بیارزد مگر همان چند تنی که یادگار زمان پهلوی بودند و نهالشان در آن زمان کاشته شد.

این دو کار زیبا از پروین را یه یادش اینجا میگذارم. رقص شاهرخ مشکین قلم با ترانه علی مردان خان و یک اثر تلفیقی با هنرمند انگلیسی ژوسلین پوک.

یادش گرامی و پاینده.

به اشتراک بگذارید: