پروپاگاندای تلویزیون TRT ترکیه برای جمهوری اسلامی (+ پرستو!)

از جای خوبش براتون سوا کردم
اگه حین تماشا بوی جوراب مسجدی به مشامتون خورد به گیرنده دست نزنید
اشکال از فرستنده س

به اشتراک بگذارید: