پروانه سلحشوری : گویی در ایران، دوران قاجار در حال تکرار است؛ فقر و قحطی، بیماری و مرگ!

پروانه سلحشوری، ‌نماینده پیشین مجلس، در توییتی نوشت: «گویی ایران دوران قاجار در حال تکرار است. فقر و قحطی، بیماری و مرگ کرونا و آلودگی هوا جان می‌‌گیرند و مردم برای تکه‌‌ای نان در صف‌های طویل و سر در زباله‌دان. متخصصان را نادیده می‌گیرند، و متملقان متخصص می‌شوند.»

یکی کاش به خانم سلحشور یادآوری کند که همان دوران قاجار هم پادشاهنش میراث خوار و قربانی همین علمای اسلامی بودند که صفویان به ایرانیان هدیه دادند.اگر آنها در ایران فلاکت زده از جهان عقب بودند، بهانه هایی داشتند و همانند جمهوری اسلامی متصل به اینترنت نبودند و باز خودخواسته در دره شعب ابی طالب گیر کرده باشند! حداقل قاجارها اول ۱۰ سال با روسیه جنگیدند و بعد نصف ایران را باختند اما حکومت جمهوری اسلامی چطور؟ بدون شلیک یک گلوله خزر را مفت به پوتین و شرکا باختید! این حکومت با اختلاف بدترین حکومت ایران است.

به اشتراک بگذارید: