پرتاب فضاپیمای SpaceX با ۴ فضانورد؛ پروژه مشترک NASA و بخش خصوصی

فضانوردان ۶ ماه در ایستگاه فضایی خواهند ماند.

برای دیدن وضعیت فضاپیما LIVE:

به اشتراک بگذارید: