تجاوز جنسی پدر مسلمان به دختر ۲۰ ساله خود در نروژ به جرم «سبک زندگی غربی»

Express: این مرد 40 ساله به دلیل عصبانیت از سبک زندگی غیر اسلامی دخترش، در خانه خانوادگی آنها در شهر فردریک اشتاد نروژ به وی تجاوز کرده.

بعد از این اتفاق، قربانی که حدود 20 سال دارد از خانه بیرون زده و به دو پستچی گفته که پدرش تازه به او تجاوز کرده.

عکس تزئینی است

پدر اکنون به اتهام تجاوز به عنف و محارم در بازداشت است و در صورت محكوم شدن، 10 سال زندان پیش رو خواهد داشت.

دختر مورد تجاوز قرار گرفته به پلیس گفت: “پدرم عصبانی بوده زیرا من از سبک زندگی [اسلامی] او پیروی نکردم.”

پدر این دختر، علی رغم کشف DNA وی در لباس زیر و ناحیه تناسلی دختر، این حمله را انکار کرده است.

پدر به دادگاه گفته که نشستن او بر روی تخت دخترش، منجر به انتقال DNA وی شده.

به اشتراک بگذارید: