پاسخی در باب اتهام برجسته کردن رضا پهلوی توسط رسانه ها؛ ابلها، ولیعهد و فرزند شاه و نوه رضا شاه کبیر،مادرزاد برجسته است!

این روزها ورشکستگان سیاسی انقلاب ننگین ۵۷ به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده فغان وامصیبتا سر میدهند که مطبوعات و تلویزیونها میخواهند رضا پهلوی را برجسته کنند!

جل الخالق، هر فردی که فرزند آخرین پادشاه ایران باشد و نوه رضا شاه کبیر_ فارغ از توانایی های فردی و خوب و بد بودنش_ دچار برجستگی مادرزاد است و به همین دلیل او را شاهزاده خطاب میکنند.

در تمام دنیا در خاندان های سلطنتی حتی بی خاصیت ترین افراد آن خاندان ها همیشه در صدر اخبار هستند‌. نمونه اش پرنس هری انگلستان که کتابش پرفروش میشود و زندگی عادی و گندکاری ها و خاله زنک بازی هایش میلیون ها پوند سرمایه برایش به ارمغان می آورد؛ چرا که مادرزاد برجسته است و این نه تقصیر خودش است و نه تقصیر کسانی که دوستش میدارند و یا از او متنفر هستند.

هری انگلستان اگر در خانواده معمولی به دنیا آمده بود، نه ازدواجش برای کسی مهم بود و نه حرکاتش، اما خب او شاهزاده پادشاهی بریتانیا است و همه اعمال و رفتارش زیر ذره بین.

جماعتی که در اول انقلاب از اعدام های خلخالی حمایت میکردند و در زمان پیش از انقلاب با فریاد خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم به دست بوسی جنایتکار اعظمی به نام امام سیزدهم شتافتند و در سالهای سیاه بعد هم یک روز پستان برای خاتمی در تنور اصلاحات چسباندند و روز دیگر چو علفی سبز خوراک گوساله سامری استمرار نظام شدند و در آخر ردای دلقکی بنفش بر تن کردند و در اخر هم با شعار مرگ بر رییسی به سفارت ایران در لندن رفتند و به اصل نظام رای دادند، در جایگاهی نیستند که از برجسته شدن و یا نشدن رضا پهلوی صحبت کنند!

این روزها این افراد مدام میگویند رضا پهلوی در این سالها چه کرده است؟

همین که رضا پهلوی همانند شما به ایران و ایرانی خیانت نکرده است و یک روز سوار تانک های صدام و روز دیگر جاسوس شوروی و روز دیگر دست بوس خمینی و روز دیگر هوراکش خلخالی نبوده است و در همان سن نوجوانی در حالیکه خانواده اش را نسل فریب خورده و مسخ خمینی شده از ایران راندند_ باز پیام میفرستد که حاضر است در جنگ ایران و عراق به عنوان یک شهروند و خلبان اف ۱۴ شرکت کند_ کافی است!

همین که در تمام این سالها با داشتن پول، باز حاضر نشد خود را از ماجراهایی که در ایران میگذرد، کنار بکشد و در طول این سالها بر خلاف مخالفانش همیشه دم از اتحاد و رفراندوم و پایبندی به رای مردم زده است، کافی است.

همین که او در طول این چهاردهه هیچوقت فریب شاه الله و طرفداران دو آتشه اش را که از او میخواستند بتی دیگر بسازند، نخورده است، کافی است و همین صفات او را از شما پف؛ یوزهای رو به انقراض ۵۷ تی جدا میکند!

شما ترمیناتورهای ۵۷ تی که مغزهایتان زنگ زده است و مفصل هایتان خشک شده است، نمیخواهید بفهمید_ هر که در سیاست ایران برای چند صباحی برجسته میشود و در مطبوعات و رسانه ها مورد توجه قرار میگیرد_ اعتبارش را مردم داخل _فارغ از درست و غلط بودن آن اعتقادات_ به آن شخص یا جریان هدیه میکنند.

در زمانه ای نه چندان دور، همین مجاهدین منفور خلق چنان محبوبیتی داشتند که اگر یکی از جوانان امروز سخنرانی های مسعود رجوی و جمعیتی را که برای او کف میزدند را ببیند، باور نمیکند.

اگر در دهه شصت ( پیش از مزدور صدام شدن )مجاهدین محبوبیت داشتند، این عده ای از مردم بودند که فارغ از بد و خوب آنها، به آنها اعتبار بخشیده بودند.

چطور در دهه ۷۰ و اوج محبوبیت جریان اصلاحات هیچکس از رضا پهلوی حرف نمیزد؟ چرا تلویزیونها نمیتوانستند آن موقع او را برجسته کنند؟

جواب ساده است:

در آن زمان ملت به دنبال خاتمی بودند و اصلاحات توسط مردم جریان برجسته ای شده بود!

رضا پهلوی دیروز با امروز به لحاظ موقعیت سیاسی هیچ فرقی ندارد؛ اما فرق دیروز با امروز در این است که پس از دی ماه ۹۶ و سر داده شدن شعارهایی در ستایش پهلوی ها و شخص او، ناگهان نام پهلوی مورد توجه بیشتری قرار گرفت و در اصل این مردم هستند که شاهزاده را بیشتر برجسته کرده اند و نه مطبوعات و رسانه ها!

یعنی اگر مردم داخل شخص یا جریانی را نخواهند، هیچکس نمی تواند آن شخص یا جریان را برجسته کند.

نمونه جالب توجه دیگر، همین آقای حامد اسماعیلیون است. او تا زمانیکه دادخواه بود و عقاید چپش بر همگان روشن نشده بود، با تلاش های شبانه روزی که به عشق و به یاد همسر و فرزند نازنینش انجام میداد، توسط مردم لقب پدری قهرمان گرفت و در فراخوان برلین دیدیم که نزدیک به ۸۰ هزار نفر که از قضا بیشترشان هم طرفداران پادشاهی خواه بودند، با پرچم های شیر و خورشید آن روز درخشان را رقم زدند اما پس از سوتی های برلین و دشمنی کودکانه او با پرچم شیر و خورشید و استعفا از دادخواهی و زیر و رو کشیدن در جریان منشور مهسا، خیلی زود او از جایگاهی که در قلب مردم به صورت موقت پیدا کرده بود، فاصله گرفت و پس از جدایی از آن گروهی که منهای رضا پهلوی، اتوماتیک دیگر وجود خارجی نداشت_ در کنار تروریست و فدایی سابق ۵۷ تی ،مهدی فتاپور، ظاهر شد_ و سیر نزولی محبوبیت خویش را با گذشت زمان مشاهده کرد.

امروز که افکار آقای اسماعیلیون بر همگان روشن شده است و در روز روشن مردم میبینند که او در برخورد با خبرنگار اسراییلی همانند جمهوری اسلامی و ارتجاع سرخ و سیاه عاشق فلسطین، بر خلاف منافع ملی ایران_ یهودی ستیزی و اسراییل هراسی میکند_ خب معلوم است که مردم زخم خورده از نظام فلسطینی دوست از او فاصله میگیرند.

پس یادمان باشد در تمام جهان این محبوبیت در افکار عمومی مردم است که سیاست مداران را در صدر می نشاند و باعث می شود ارباب رسانه به سراغشان برود، و نه بر عکس!

برای مثال در ماجرایی جدید و مربوط به تلویزیون عرعرنشنال_ چندی پس از توافق ایران و عربستان_ کارمند مثلا سابق این تلویزیون دیروز آمد و گفت که بله، به ما گفته بودند رضا پهلوی را برجسته کنید! خب این حرف نظام و اپوزیسیون نمای چپ جمهوری اسلامی خواه یواشکی جز این است که نشان میدهد دست زخمی ارتجاع سرخ همچنان در دست ارتجاع سیاه حاکم است!؟

توی خبرکش اگر غشی در ذات نداری، چرا همان موقع و پیش از توافق رژیم با عربستان نیامدی از این خزعبلات در کنی؟ اینکه در اوایل کار عرعرنشنال که کسی شبکه اش را نمی شناخت و با مصاحبه با رضا پهلوی میلیون ها نفر نامش را شنیدند، نشان میدهد رضا پهلوی از همان آغاز برجسته بوده است و میلیون ها نفر اخبار برند “پهلوی” را دنبال میکنند وعرعرنشنال هم برای همین سراغ او رفت؛ چه بسا اگر فعالان داخل آزاد بودند و مثلا سال ۷۶ بود ، همین عرعر نشنال عربستان به دنبال خاتمی میرفت و یا اگر ۸۸ بود به دنبال موسوی و کروبی.

چرا رسانه ایران اینترنشنال برای مثال نمیتواند شادی امین وقیح و دروغگو و دیگر مزدوران تجزیه طلب وابسته به عربستان را برجسته کند؟ این همه برنامه و مصاحبه از این چروکی چیف سابق پخش میشود ، پس چرا؟

پاسخ به این سوالات ساده است؛ او چون منفور داخل است، هیچ رسانه ای نمی تواند او را برجسته که هیچ، حتی کمی محبوب کند.

در سال ۸۸ برای مثال سایت اشتراک گذاری عمومی بالاترین که در اوج خودش قرار داشت، دربست در اختیار اصلاح طلبان بود اما آیا آن سیاست انتخاب خود سایت بود؟ وقتی میلیون ها نفر در تظاهراتها از موسوی و کروبی در داخل کشور حمایت میکردند، معلوم بود که همه اخبار و بحث ها به نفع آنها بارگذاری میشود.

امروز که تب اصلاحات خاموش شده است، چرا هیچکس نمیتواند حول محور خاتمی و موسوی موج سازی کند؟ کم اطلاعات سپاه و سایت های قارچ گونه بابااکبر شهید استخر شده در این مدت سعی کردند دو قطبی مرده اصلاح طلب و اصول گرا را زنده کنند؟ چرا موفق نشدند؟

آنها و رسانه های بزرگ و کوچکشان موفق نشدند، چون مردم در سال ۹۶ با سر دادن شعار اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا، پروند بیست سال مردم فریبی را بستند.

جماعت نادان و سرشکسته و طلبکار چپ ایرانی که هیچ مشروعیتی در داخل ایران ندارد، باید بداند دوره این اوباش سپری شده است و نسل جوان معترض به دنبال پس گرفتن ایران است و این نسل باهوش کوچکترین اشتراکی با پسامندهای حزب فواحش سیاسی توده و فدایی و مجاهد ندارد و به زودی جمهوری اسلامی و همه پدید آورندگانش را به فاضلاب تاریخ روانه خواهد کرد.

چپ کلاسیک و ۵۷ تی خمینی طلب خلخالی ستا باید بداند به پایان خط رسیده است و حملات احمقانه اش به رضا پهلوی نتیجه معکوس دارد. اگر این فسیل های ۵۷ تی اندکی شعور داشتند و سنگ مزار کشته شدگان اعتراضات اخیر را نگاه میکردند، متوجه میشدند که صحبت از ایران است و بس و اعتراضات اخیر ایران به این اوباش ضد ایران ربطی ندارد و فصل بازنشستگی سیاسی اینها فرا رسیده است.

بی شک جنبش مهسا و این انقلاب ملی که در جریان است، اگر آسیبی هم از خارج از کشور دید، از ناحیه شما مزدوران وطن فروش و بی ریشه و بی هویت است که با نمادهای ملی دشمنی دارید و هنوز به فکر ایرانستان کردن ایرانید!

دشمن ایران و ایرانی، جایی در فردای ایران ندارد. کسی که دشمن درفش شیر و خورشید است، کسی که پرچم جعلی اقلیم کردستان را حمل میکند، شک نکنید که جایی در فردای ایران نخواهد داشت.

همین رضا پهلوی به قول شما مثلا برجسته شده را نگاه کنید، کوچکترین نرمشی را که در برابر دارودسته تجزیه طلب مخفی ها در جریان منشور کذایی نشان داد، از جوانان سیلی خورد و مجبور شد که راهش را جدا کند.

این نسل مثل شما رمه وار به دنبال خمینی و خلخالی ها نمیرود. این نسل خودش راه را به سخنگویان و وکلایش نشان میدهد. در اصل این جوانان غیور این نسل هستند که تعیین میکنند سخنگویشان کجا بایستد و در کنار چه کسانی قرار بگیرد و چه را نگوید!

به نوشته های سنگ مزار این جوانان ایران پرست نگاه کنید و خاموش باشید:

به خون جگر زادمت

به مام میهن دادمت!

دختر ایران

پسر ایران

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
مشترک شوید
پیام رسانی در صورت
guest

0 نظر
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها
0
اگر مایلید نظر بدهیدx