ویدئو رعب انگیز از شهر ووهان بعد از یک ماه قرنطینه

مردم جانشان به لبشان رسیده و فریادها مانند ناله های ارواح در فیلمهای وحشتبار هستند.

کارشناسان بر این باورند که حتی حکومت پلیسی چین هم دیگر قادر نیست مقررات سختگیرانه فعلی را پابرجا نگه دارد. آنها اضافه میکنند که بسیاری اقدامات (مانند «ضد عفونی» کردن خیابانها) صرفا نمایشی هستند، و اصولا امید به ریشه کن کردن این ویروس بیجاست، ولی کشورهایی که گسترش ویروس در آنجا هنوز محدود به کانونهای شناخته شده هستند باید تلاش کنند زمان بخرند (تا تمام انرژی «ضربه» را یکجا دریافت نکنند).

به اشتراک بگذارید: