ویدئو جدید از تظاهرات بر ضد خامنه ای و دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق بدنبال مرگ هشام الهاشمی (مشاور امنیتی دولت عراق)

به کامنتهای زیر ویدئو در یوتیوب هم دقت کنید که برادران سایبری سعی دارند این ترور را به آمریکا نسبت دهند!
یکی از کامنتها:

Question: why did they kill him??
Answer by “Meehanparast”: So they could blame it on Iran. Part of the ongoing anti-Iran ClA operations in Iraq.

ویدئویی دیگر :

از کامنتهای برادران سایبری زیر این ویدئو در یو تیوب:

A: Iran and hezollah killed him they even admit
B: No it’s America
A: It’s Iran they would do such a thing so they can control Iraq
B: no it’s America that assassinats people just like they killed millions of Iraqis to control Iraq
A: he was talking bad things about iran and its militia
B: that makes it a perfect target for america to kill than blame it on Iran.
A: you are iranin clearly
B: And you are probably an Israeli

به اشتراک بگذارید: