ویدئو از ووهان چین: کنترل بیماری به قیمت نابودی زندگی!

مرا یاد این گزارش جراحی می اندازد: عمل موفق، مریض مرده!

به اشتراک بگذارید: