ویدئوی عملیات ضد عفونی کردن در ایران: چهار «عامل» و چهل «ناظر»!

البته شما اگر ایران شناس باشید میدانید که آن چهار نفر کارگر هم از سر اجبار آنجا هستند و تکلیف از سرباز میکنند. حالت ایده ال برای ایرانی ها این است که هر چهل و چهار نفر «ناظر» باشند، کارها ی مشکل را هم قوای آسمانی انجام بدهند!

به اشتراک بگذارید: