ویدئوی صید پروانه کرونا!

این ویدئو اصل باشد یا ساختگی خیلی فرق نمیکند، از جنبه طنز به آن نگاه کنید…

به اشتراک بگذارید: