ویدئوی رقص «کادر درمانی» (روحیه بخشی برای مبارزه با کرونا) در شیرینی پزی ضبط شده بود!

پروپاگاندای «ماله کشان»:

حقیقت ماجرا (به جعبه های شیرینی سمت راست صحنه توجه کنید):

به اشتراک بگذارید: