ویدئوی ارتش اسرائیل از به هلاکت رساندن گروه بمب گذار

ارتش اسرائیل چهار فرد را در حال کاشت مواد منفجره/بمب در گولان (شمال اسرائیل)، نزدیک مرز سوریه به هلاکت رساند.

به اشتراک بگذارید: