فراخوان وزیر امور خارجه امریکا درباره مستندات کشتار مردم توسط رژیم

به اشتراک بگذارید: