وقتی یک کلانتر و پلیس های همراهش در میشیگان داوطلبانه خلع سلاح و با تظاهر کنندگان همراه میشوند (کلیپ کوتاه)

در آمریکا کلانترها با رای مستقیم مردم منطقه انتخاب میشوند

به اشتراک بگذارید: