وقتی خامنه ای مُرد

بیائید از همین حالا قرار بزاریم وقتی خامنه ای مرد در هر جایی که در چهل و دو سال گذشته تظاهرات و تجمعات ضد حکومتی داشتیم (خارج از ایران) بساط پارتی و “رقص” برقرار کنیم!

تکلمه: ناگفته نماند که من حتا برای بزرگداشت شجریان هم شادی و رقص رو به سوگواری ترجیح میدم. “مرگ حقه” و به پایان رسیدن یک زندگی -با چنین عزتی- منطقن باید جشن گرفته بشه!

به اشتراک بگذارید: