وقتی اسلیپی جو نام ترامپ را فراموش می کند

اسلیپی جو آنقدر اختلال حواس دارد که دونالد ترامپ را با جورج بوش قاطی کرده و به او می گوید: جورج!

 امروز پرزیدنت ترامپ به این سوتی اشاره کرده و گفته رسانه ها به کمک بایدن آمده اند و این چیزها را پوشش نمیدهند.

به اشتراک بگذارید: