اوباش سایبری در حال پرونده سازی علیه یک شاعر در فضای مجازی

ویدئو کمی قدیمی و مربوط به مدت کوتاهی بعد از کتلیدن قاسمه. وقاحت این موجودات بی نظیره.
واقعا امر به اینها مشتبه شده که مملکت ارث باباشونه؟!

به اشتراک بگذارید: