وضعیت کشور فراتر از بحران است؛ در هنگام قطع اینترنت چه باید کرد؟

دوستان، وضعیت کشور از بحران نیز عبور کرده است. اپوزسیون هم هنوز مشغول خیمه شب بازی و مقاله نوشتن است. بنابر اطلاعی که دارم طیف هایی از کارمندان نیز در کنار کارگران، ناراضی از وضعیت معیشتی موجود به دلیل عدم افزایش مناسب حقوق و مزایا و افزایش مالیاتی حقوق خود و گرانی های کمرشکن می باشند. درصورت کوچکترین جرقه ای،اعتصاب یا اعتراض توسط آن ها نیز قابل پیش بینی است. موضوع حیاتی آب و برق به پاشنه آشیل رژیم بدل گشته و هر لحظه ممکن است، مردم خشمگین تر از آبان ۹۸ و دی ۹۶ به خیابان ها بیایند. اما یک نکته ذهن مرا مَشغول کرده و آن نیز قطع راه های ارتباطی مردم با هم و خبر رسانی آن لاین می باشد. اکنون اینترنت حیاتی ترین پل ارتباطی مردم برای حضور در صحنه است. رژیم با عبرت از گذشته مجال حتی یک روز ارتباط اینترنتی در مواقع بحرانی را نخواهد داد. بسیار ضروری است راهکارهایی برای حل موضوع قبل از اقدام رژیم از سوی مخالفین پیش بینی شود. اینترنت ماهواره ای ایلان ماسک نیز بعید است ، اکنون به کار آید. اپوزسیون اکنون باید پیش بینی و اقدام موثری انجام دهد تا مردم این بار در تاریکی و قطع ارتباطات با هم و بی خبری از اوضاع کشور قرار نگیرند. ذیل همین مطلب راهکار ارایه داده و این مطلب را در رسانه ها به اشتراک بگذارید. مطمئنا با همفکری می توان در مورد قطع احتمالی اینترنت به نتیجه رسید.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها