وزیر بهداشت به نقل از رئیس صدا و سیما: اگر همه چیز «خوب» پیش برود، ۲۰ فروردین به قله (اوج بحران کرونا) می‌رسیم!

او اضافه کرد که کشور حداقل دو ماه بعد از آن تاریخ در گیر این بحران خواهد بود.

خطاب به وزیر بهداشت: آفرین، بالاخره شما هم به تخمینهای علمی نزدیک شدید!

نتایج یک مدل نزدیک به واقعیت (که البته ما منتشر نمیکنیم، خودتان باید زحمت بکشید دوباره پیدا کنید) اوج این اپیدمی در ایران را چند هفته بعد از این تاریخ نشان میدهند. اما اگر این سناریو به وقوع بپیوندد باید بقیه تبعاتش را هم بگوییم.

خبر خوب:

بعد از ماکسیمم اپیدمی حتی زودتر از دو ماهه فروکش میکند.

خبر بد:

در هفته های حول نقطه اوج شما چند ده میلیون مبتلا، چند میلیون بیمار نیازمند به بستری شدن ، و چند صد هزار کشته خواهید داشت.

به اشتراک بگذارید: