وزارت بهداشت ایتالیا: مبتلایان به کرونا احتمالا ۶ برابر آمار قطعی

امروز (سوم اوت) وزارت بهداشت ایتالیا نتیجه (موقت) یک پژوهش را اعلام کرد که بر مبنای آن حدود ۲٫۵ در صد جمعیت کشور (یعنی ۱٫۵ میلیون از جمعیت ۶۰ میلیونی ایتالیا) آنتی بادی کرونا (یعنی سابقه آلودگی به ویروس) را دارند. این از تخمینهای قبلی (حدود ۴ در صد) کمتر است، ولی باز هم حدود ۶ برابر آمار قطعی (بر اساس تست PCR) است، که تا امروز در مجموع حدود ۲۵۰ هزار نفر اعلام شده است. بنابر این نرخ مرگ و میر کرونا در ایتالیا (تا کنون ۳۵ هزار فوتی) نه ۱۴ در صد، بلکه در واقع نزدیکتر به ۲ در صد بوده است.

بدین ترتیب تحلیلی که ما بیش از چهار ماه پیش و در اوایل بروز اپیدمی عرضه کرده بودیم یک بار دیگر تایید میشود: تفاوت فاحش در نرخ مرگ و میر میان کشورهای مشابه عمدتا به جدیت در غربالگری باز میگردد؛ وقتی شما بسیار کمتر از حد کافی (و عمدتا از بیماران با علائم مشهود) تست میگیرید آمار مبتلایان (ولی نه لزوما آمار جانباختگان) به نحو فاحشی به سمت پایین خطا دارد.

به اشتراک بگذارید: