# وحید و حبیب افکاری را آزاد کنید

الان که داستان ظلمی که به نوید رفت به ۴ گوشه دنیا رسیده موقع اش هست که برای ۲ برادر اون که بر حسب محتویات همین پرونده ساختگی به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند اطلاع رسانی صورت بگیره.

نگذاریم ۲ برادر نوید در زندان بپوسند و هر روز مورد تحقیر زندانبان قرار گیرند!

FreeNavid’sBros#

به اشتراک بگذارید: