وا اسلاما!

هرچه دانشمندان هسته ای گفتند مازوت نسوزانید و آلودگی ایجاد نکنید، گوش نکردید. حالا بفرما این هم نتیجه اش.

اخیرا دانشمندان غیر هسته ای متوجه شده اند که آلودگی هوا باعث کوچک شدن سرمایه اسلام میشود.

خدا خودش بخیر کند آخر و عاقبت همه ما را

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها