واکنش بابی گرین قهرمان رنگین پوست UFC به قتل نوید افکاری در کنفرانس خبری (کلیپ کوتاه انگلیسی)

چند دقیقه اول در مورد نوید و اینکه چه قدر از شنیدن این خبر درست قبل از انجام مسابقه متاثر شده و و روی عملکردش تاثیر داشته صحبت میکنه.

کنفرانس خبری بعد از مبارزه 9/12/2020
زندگی بابی گرین
به اشتراک بگذارید: