واکسن ما هنوز دم نکشیده‌! فیلم مصاحبه ابلهانه علی اسحاقی رئیس موسسه سرم سازی رازی

ایران کارگر– علی اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: واکسن ما هنوز دم نکشیده است. واکسن ما مثل چای است. هم واکسن هست و هم واکسن نیست.

اسحاقی، که ریاست مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی را به عهده دارد، در توضیحات «بسیار کشاف و متقن علمی»، حول تولید واکسن داخلی، نکات «خیلی مهمی» را از تلویزیون سراسری به اطلاع عموم مردم رساند.

وی از جمله گفت: واکسن تولیدی ما، مثل چای است. از وقتی که چای را در آب جوش بریزید،‌ این دیگر چای است اما قابل استفاده نیست. باید صبر کنید تا دم بکشد و بشود استفاده کرد. واکسن ما هم چنین وضعیتی را دارد. یعنی هم واکسن هست و هم واکسن نیست چون هنوز دم نکشیده است.

وی برای اینکه منظورش را دقیقأ برای مخاطبان روشن سازد «مثال‌های علمی» دیگری را هم بر توضیحات قبلی افزود: واکسن ما وقتی واکسن می‌شود که بتوان آنرا در بازار ارائه کرد و مردم بتوانند بخرند و استفاده کنند! و تا وقتی نتوانیم در بازار ارائه کنیم واکسن نیست.

یکی از کاربران فضای مجازی نیز، توضیحات علمی دیگری به این توضیحات رئیس مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی افزود: «واکسن وقتی واکسنه که بتونیم بفروشیمش  پس هنوز واکسن نیست!! ولی چون ساختیمش از این جهت واکسنه. لذا هم واکسنه هم واکسن نیست. این شبی که میگن، شب نیست. اگه شبه، مث دیشب نیست. هیچ شبی مث امشب نیست»

واقعأ با این سطح و مدارج بالای علمی مسئولان واکسن سازی، باید دست به دعا برداشت تا شاید خدا خودش مردم ایران را در مقابل ویروس کرونا واکسینه سازد وگرنه از واکسن داخلی برای مردم آبی گرم نمی‌شود.

به اشتراک بگذارید: