همیاران رژیم تروریستی در امریکا (۶)

یکی دیگر از تشکیلات ماله کشی بر روی جنایات کثیف جمهوری اسلامی در امریکا «گروه بین المللی مدیریت بحران» است که تا چندی پیش رابرت مالی رئیس آن بود. رابرت مالی هم اکنون بالاترین پست در رابطه با امور ایران در دولت اسلیپی جو را دارد. یکی دیگر از اعضای پلید این گروه شخصی است به نام علی واعظ که درمورد آن بصورت جداگانه ای خواهیم پرداخت. در وبسایت این گروه نوشته که ما یک موسسه غیر دولتی و غیرانتفاعی هستیم که محض رضای خدا! دنبال این هستیم که از جنگها و کشت و کشتارها جلوگیری نماییم!! یعنی پدرسوختگی و دروغگویی از سر و روی اینها می بارد. مثلا حمایت از جمهوری اسلامی که نیم میلیون نفر در سوریه را کشت جزو اهداف این گروه است!

برای دیدن اعضای ایرانی نمای این گروه به وبسایت آنها مراجعه کنید.

این گروه بصورت فعال به سناتورهای دمکرات و کارشناسان وزارتخارجه امریکا مشورت میدهد و بارها جنایات رژیم را در رسانه های امریکایی موجه جلوه میدهند. در ویدئو زیر ببینید آزاده معاونی چگونه خنجر به اعتراضات مردم گرفتار ایران می زند. مردمی که مظلومانه به خیابان آمدند و با دست خالی در برابر نیروهای مسلح رژیم جنایتکار گلوله خوردند. بعد این بی شرف در رسانه ها میگوید جمهوری اسلامی حق دارد با مردم خشونت کند و آنها را از پای درآورد:

 

به اشتراک بگذارید: