هفت تپه؛ بازگشت ۱۵کارگر اخراجی بر سرکار، پیروزی بزرگ برای کارگران

پیروزی بزرگ برای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

 امروز چهارشنبه ۲۱ آبانماه، پس از چند روز اعتراض گسترده و متحد کارگران دلیر نیشکر هفت تپه، ۱۵ کارگر شریف و زحمتکش اخراجی، بر سر کار خود برگشتند. این کارگران صرفأ به دلیل اینکه نمایندگی از سایر کارگران را در مطالبات صنفی، پذیرفته بودند، از سوی کارفرمای فاسد و همدست با استاندار خوزستان، اخراج شده‌بودند. نیروی انتظامی که اهرم پیشبرد منافع مافیای زر و زور حاکمیت است، درچند روز گذشته با اشغال شرکت و حضور در محوطه شرکت تلاش داشت از ورود ۱۵ کارگر شریف، جلو گیری کرده و در عین حال با ایجاد جو رعب و وحشت، مانع از تجمع و اعتراض سایر کارگران شود.

اما اتحاد و یکپارچگی کارگران یکبار دیگر به اثبات رساند که نه اشغال کارخانه توسط یگان ویژه و نه فریبکاری نماینده خامنه‌ای در خوزستان، آخوند موسوی، نتوانست مانع از بازگشت به کار کارگران اخراجی مجتمع نیشکر هفت تپه شود. کارگران با عزمی راسخ و با استمرار اعتراض یکپارچه خودشان در دفاع از همکاران اخراجی‌شان، توانستند آنها را به کار بازگردانند و یک پیروزی دیگر را برای خود رقم بزنند.

اتحاد ما جواب داد، زنده باد هفت تپـه!

کارگران شریف شرکت نیشکر هفت تپه، در شادی عقب نشینی مقامات  و بازگشت به کار همکاران اخراجی‌شان نوشتند:

«امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، دوازده روز اعتراض متحد به نتیجه رسید. اتحاد ما همکاران بازداشتی را آزاد کرد. اتحاد ما همکاران اخراجی را به کار برگرداند. اتحاد ما کینه جوئی و توطئه اخراج را شکست داد. اتحاد ما تحریکات و تشنج زائی استاندار و لشکرکشی نظامی به هفت تپـه را عقیم کرد. ما از این اعتراضات متحدتر  بیرون آمدیم و قویتر شدیم. گفتیم که با هفت تپـه شوخی نکنید، گفتیم ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. زنده باد هفت تپـه قهرمان. زنده باد صمیمت و حمایت همکاران عزیز در بخشهای مختلف. هفت تپـه مال ماست. هفت تپـه را آباد می کنیم. خلع باید اجرا شود، بخش خصوصی باید برود.»

منبع: ایران کارگر

به اشتراک بگذارید: