هشدار وزارت خارجه آلمان به شهروندان دو تابعیتی: اگر مجبور نیستید به ایران سفر نکنید

وزارت امور خارجه آلمان در آخرین بروزرسانی هشدارهای مسافرتی به تاریخ 18.11.2020 به شهروندان دارای تابعیت آلمانی که (حتی ناخواسته، یعنی بواسطه تولد در ایران یا والدین ایرانی) تابعیت ایرانی هم دارند هشدار داده است که حتی الامکان از سفر به ایران پرهیز کنند.

در این اطلاعیه آمده است که اخیرا در چندین مورد اشخاص دارای تابعیت آلمان «بدون دلیل قابل درک» در ایران دستگیر شده اند؛ یا از ورود یا خروج آنها جلوگیری شده است. این اطلاعیه تصریح کرده است که چون مقامات ایرانی این افراد را منحصرا تابع ایران میدانند ارائه خدمات کنسولی در چنین مواردی «به شدت محدود تا ناممکن» است.

به اشتراک بگذارید: