هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: …If you fuck around with us

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد: “اگر پا روی دم ما بگذارید، اگر کار بدی بکنید، با شما کاری میکنیم که قبلاً هرگز انجام نشده است.”

President Donald Trump had some choice words for Iran Friday, warning the Islamic Republic: “If you f— around with us, if you do something bad to us, we are going to do things to you that have never been done before.” (Politico)

به اشتراک بگذارید: