هشدار به کاربران بالاترین

در یک ماه اخیر (ماه اکتبر) روزانه از داخل ایران حدود هفت هزار بار بازدید از سایت بالاترین انجام شده و همه می‌دانیم بدون فیلتر شکن این امکان از ایران وجود ندارد مگر از قرارگاه‌های مرصاد و عمار که بدون فیلتر شکن امور سایبری را انجام می‌دهند. پس برای کاربران داخل ایران که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، مراقبت بیشر و احتیاط لازم شرط عقل است.

به اشتراک بگذارید: