هشدارها در مورد احتمال جنگ یا انتقام ایران در صورت زدن سلیمانی غلط بود (از National Review با ترجمه)

نقل به مضمون از مقاله اصلی:

-پاسخ تهران به هلاکت قاسم سلیمانی نشان داد که سیاست امریکا در قبال ایران به خوبی کار میکند
-حالا که ۲ هفته از هلاکت سلیمانی میگذرد و غبارها فرو نشسته معلوم شد پیش بینی ها در مورد انتقام سخت ایران همگی اشتباه بود
-در ازای کشتن سلیمانی ایران فقط به حرکت سمبولیک پرتاب موشک بسنده کرد
-نه ایران, نه متحدان منطقه ای و یا نیروهای نیابتی اش نشان دادند که تمایلی به رویا رویی مستقیم با امریکا ندارند, به خصوص زمانی که تحت تحریمهای کمر شکن قرار دارند و معترضان خیابانی هم در ایران, عراق و لبنان بر علیه آنها تظاهرات میکنند
-ایران سعی کرد که از طریق پارلمان عراق نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند که این تلاش مذبوحانه بی ثمر بود
-از طرف دیگر ایران سعی کرد با اعلام غنی سازی اورانیوم خارج از محدوده برجام بین امریکا و اروپا شکاف ایجاد کند که با تودهنی اروپا مواجه شد
-در سوریه پول ملی در حالی سقوط بی سابقه است و این در حالی است که حدود یک سوم کشور خارج از کنترل ایران و رژیم اسد میباشد
-کشتن سلیمانی یک تصمیم تاکتیکی نبود بلکه یک تصمیم استراتژیک بود که ترامپ اتخاذ کرد
-این تصمیم استراتژیک همراه با تحریمها و همراهی تظاهرات در ایران, عراق و لبنان به خوبی حلقه “فشار حداکثر” را کامل کرده
-تنها کاری که اکنون آمریکا باید انجام دهد اینستکه با آرامش ولی به طور ممتد همین استراتژی را ادامه دهد

منبع:

https://www.nationalreview.com/2020/01/us-iran-tensions-soleimani-strike-alarmists-were-wrong-about-strike/

به اشتراک بگذارید: