هدف رژیم از ایجاد مراکز مذهبی شیعیان در مناطق سنی نشین چیست؟

امروز در مقاله ای خواندم که رژیم مشغول گسترش مراکز مذهبی شیعه در منطقه عمدتا سنی نشین دیر الزور سوریه است. هدف این کار چیست؟ یک فرد سنی از این عمل احساس نفرت میکند پس هدف احتمالا جذب سنیان به مذهب شیعه نیست. حتا این کار میتواند موجب تشدید درگیریهای مذهبی در آن منطقه شود, که در منطقه عمدتا سنی نشین منطقی به نظر نمیرسد!

عکس تزئینی است: ایاصوفیه (Hagia Sophia)

به اشتراک بگذارید: