هدف از جنگولک بازی رژیم در خلیج فارس چیست؟

حملات اخیر اسرائیل به مراکز حساس نظامی جمهوری اسلامی چه در سوریه و چه در داخل ایران بخوبی نشان داد که  رژیم آخوندها از نظر توانایی های نظامی حرفی برای گفتن ندارد و این را خودشان بهتر از هرکس دیگری میدانند و بنابر این همیشه از درگیری نظامی واقعی فراری هستند اما جمهوری اسلامی متخصص جنگ روانی است.

وجود این استعداد قابل ملاحظه را باید در ذات دغلبازی و فریبکاری آخوندها دانست. علاوه بر آن جمهوری اسلامی در سالهای بعد از جنگ موفق شده است که با اتکا به درآمدهای هنگفت نفتی و غیر نفتی ایران، شبکه های گوناگونی از رسانه های چپ و گلوبالیست را در سراسر جهان همراه خود کند.

بلاشک تا انتخابات نوامبر، جمهوری اسلامی هرچه در چنته دارد برای تضعیف موقعیت ترامپ و تقویت جو بایدن انجام خواهد داد اما از آنجایی که توانایی نظامی بسیار محدودی دارد هرگز خود را وارد مهلکه نابودی قرار نمی دهد بلکه دست به کارهایی میزند که در واقع خوراک تبلیغاتی برای رسانه ها و محافل دمکراتها مهیا کند.

امروز خبرگزاری سی بی سی کانادا که یک خبرگزاری بشدت فاسد و وابسته به چپولهاست از شلیک به ماکت ناو امریکا ذوق زده شده بود و نوشته بود از زمانی که ترامپ به کاخ سفید وارد شده امریکا منزوی شده و همین باعث شده تا ملتهای کوچک مثل ایران دارند پوز امریکا را بخاک می مالند!

این هم نوایی بین ارتجاع و چپ وامانده در جهان شگفت آور است. جمهوری اسلامی در خلیج فارس عربده می کشد و چپ ها و دمکراتها در غرب برایش هورا می کشند.

بنابر این باید تا رسیدن انتخابات امریکا هر روز شاهد معرکه گیریهایی از این نوع از سوی جمهوری اسلامی باشیم.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها