هجوم مسلمانان به حرم معصومه «ج» یا بازی پشت پرده خامنه ای با ملت و کرونایی که به جانشان افتاده است!

آقای خامنه ای اصولا علاقه زیادی به بازی های پشت پرده دارد. او در طول این ۳ دهه که رهبر جمهوری جنایت بوده است بارها در جلوی دوربین ها یک حرف زده است و در خلوت کار دیگری را جلو برده است. نمونه اش وقایع حمله به کوی دانشگاه در سال ۷۸ بود که او جلوی دوربین ها آمد و در یک شوی مسخره مهندسی شده، اشک بر چشمهایش نشاند و خطاب به بسیجیان آدمخوارش گفت اگر عکس مرا هم پاره کردند، اشکالی ندارد! اما فردایش دیدیم که این نمایش برای جلوی دوربین ها بوده است و به اذن آغا، اوباش چاقو کش یقه سفید، یا زهرا گویان دانشجویان را از بالکن ها پایین پرت کردند و کوی دانشگاه را به خاک و خون کشیدند.

نمونه دیگری از این تزویر بی شرمانه و فریب مردم، همین ماجرای برجام است. درحالیکه سه دهه است رهبر جنایتکار شیعه سانان مرگ بر آمریکا میگوید، همیشه در پشت پرده با آمریکا در رابطه بوده است. چه در زمان ماجرای حمله آمریکا به افغانستان و چه در زمان سقوط صدام، تمام هارت و پورت های رهبر فرزانه مصرف داخلی دارد و او و نظام اهریمنی اش هر جا که خطر را در برابر آمریکا جدی احساس میکردند، فورا نرمش قهرمانانه را به عنوان دکترین نظام پیش میبردند. اگر اکنون هم میبینیم آب نظام با «ترامپ» در یک جوی نمیرود، برای این است که ترامپ میخواهد جلوی دوربین ها و پشت پرده، نظام یک رفتار را از خود نشان دهد تا این مذاکرات برای ترامپ هم دستاورد ملموسی داشته باشد، اما جمهوری اسلامی که روز به روز پایگاه سنتی طرفدارانش دچار ریزش میشود، نمیخواهد و نمیتواند پس از ۴ دهه آمریکا ستیزی، بیاید در پیش چشم جهان مشکلاتش را با آمریکا حل کند، چرا که به بهانه دشمنی آمریکا با نظام است که این نظام تا کنون از پاسخگویی به مردم طفره رفته است، گر نه اگر همین امروز با آمریکا تفاهم نامه ای امضاء شود، خامنه ای کدام «دژمن» فرضی را میتواند جایگزین آمریکا کند که تمام بی کفایتی ها و بی لیاقتی ها مسئولانش را پشت دشمنی با آن پنهان کند!؟

در ماجرای همین برجام هم همه فهمیدند مقام معظم اوباش ولایت مدار در حالیکه مدام جلوی دوربین ها ژست مخالفت میگرفت، خیلی پیش تر از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، از طریق عمان کانال ارتباطی اش را با آمریکا برقرار کرده بود و اوج این معاشقه «یواشکی» درست در زمان حاج حسین اوباما اتفاق افتاد که هم گرین کارت مسئولان نظام ردیف شد و هم چمدانهای پول و جایزه های برجامی، اما خب از شانس بد نظام ترامپ که از اوباما و ملایان جنایتکار به یک اندازه متنفر بود، برجام را بی فرجام کرد و با تحریم های کمر شکن، خامنه ای را به لبه پرتگاه برده است.

سیاست پنهانکاری و تقیه سیاسی دیگر برای نظام راهگشا نیست. نظام در برابر تحریم های کمر شکن آمریکا و فشارهای اقتصادی که نتیجه دخالت های بی جایش در خاورمیانه است، بسیار ضعیف شده است. پس از کشتار آبان ماه و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی ، تحریم انتخابات مجلس فرمایشی تیر خلاص را به پیکر نظام زد و دیگر نه در داخل و نه در خارج، نظام نمیتواند ادعای مشروعیت داشته باشد. آنچه که مردم در این چند ماه شاهد هستند، دروغگویی و وقاحت تمام نشدنی نظامی است که به پایان خط رسیده است اما دلش نمیخواهد دست از خزانه های ایران ثروتمند کوتاه کند. اسلام ناب محمدی چه در زمان عمر و چه در زمان خمینی، با ثروت ایران بود که توانست ماندگاری اش را در خاورمیانه تثبیت کند. اکنون هم شیعه گستری حکومت به پشتوانه ایران بزرگ و ثروتمند است که دارد جلو میرود، گر نه این آدمخواران شیعه چگونه میتوانستند هلال شیعی درست کنند و برای کشورهای منطقه چنین گردنکشی کنند؟ گردنکشی که هزینه هایش را ملت تحریم زده و به زیر خط فلاکت افتاده دارد با جانش میپردازد؛ ملتی که ۴۱ سال است گروگان و بازیچه دست مشتی راهزن آدمکش شده است و متاسفانه به دلیل توحش بیش از حد این دزدان، این اسیران دست بسته و بی اسلحه ایرانی ، تا کنون ره به جایی نبرده اند!

دیگر برای همه عیان شده است که نظام جمهوری اسلامی خیلی پیشتر از ۲ اسفند ماه و ۲۲ بهمن، از ورود «کرونا» به ایران خبر داشته است، اما خب از آنجا که در شکننده ترین وضعیتش قرار دارد، تصمیم میگیرد این خبر را اعلام نکند، تا شاید مردم باز هم در سیرک بد و بدتر شرکت کنند، اما خوشبختانه اینبار مردم چنان نظام را رسوا کردند که خامنه ای چاره ای جز سکوت در برابر تحریم برایش باقی نماند.

پس از مطلع شدن مردم از ورود کرونا به قم، که دلیلش جابجایی ۷۰۰ زالوی چینی عمامه به سر توسط ماهان ایر سپاه است، نظام که هنوز در شوک تحریم انتصابات توسط مردم به سر میبرد، کاملا وقیحانه نه تنها اصل ماجرا را انکار کرد، بلکه اصلا ورود کرونا به قم را شایعه دشمنان و آنور آبی ها خواند، تا اینکه کم کم فیلم ها و خبرها یکی پس از دیگری بیرون آمد و نظام دروغگو و رسوای خامنه ای، روسیاهتر شد. نظام که کاملا غافلگیر شده بود، نمیدانست در برابر اعتراض مردم و دولت های خارجی مبنی بر اینکه چرا قم را قرنطینه نکردید، چه واکنشی نشان دهد، سعی کرد ابتدا همه چیز را تحت کنترل نشان دهد اما با شیوع وسیع ویروس کرونا و فشارهای داخلی و خارجی برای بستن اماکن مذهبی، نظام با چالش عجیبی روبرو شد. اگر همینگونه این اماکن بی خاصیت یادگاران تجاوز اعراب به ایران باز میماند، ویروس کرونا شیوعش سهمگین تر میشد، که شد؛ اگر هم ضد عفونی مراکز معجزه را آغاز میکردند، این سوال برای خرافات زدگان پیش می آمد، که آمد هم؛ پس امام و امامزادگانی که از پس یک ویروس بر نمی آیند، چگونه کور و کر و افلیج را شفا میداده اند؟

وقتی تعداد قربانیان زیاد شد، نظام هم تسلیم شد، هم اماکن مذهبی ضد عفونی شدند و هم بر زیارت قبور این معجزه گران دروغین محدودیت اعمال شد، اما این نوش داروهای پس از مرگ سهراب، نه تنها تاثیری در کنترل این ویروس نگذاشت بلکه سوال های مردم را بیشتر و بیشتر کرد، تا اینکه امروز همگان صحبت از شیوع مهندسی شده این ویروس توسط سپاه میکنند؛ سپاه و‌کارتل های فاسد اهریمنی و مافیایی اش نه تنها جان مردم برایشان مهم نیست بلکه جان چند آخوند زوار در رفته و چند مسئول رده پایین و بالای خودشان هم برایشان اهمیتی ندارد. برای اینها مهم اجرای شعار خمینی است که گفت :

حفظ نظام اوجب واجبات است!

این حکومت با بحران سازگاری ژنتیکی پیدا کرده است. برای حکومت موضوع اصلی نپرداختن مردم به موضاعاتی چو کشتار آبان ماه و سقوط هواپیما و تحریم انتخابات است. کرونا شده است برای نظام نعمت، نعمتی که اگر ما به فراموشی دچار نشویم، سرانجام کابوس نظام خواهد شد.

امروز خبر آمد اماکن مذهبی بسته شده است اما عده ای خودجوش درب حرم معصومه «ج» را شکسته اند و سناریوی مشابهی هم در مشهد در حال اجرا است! خب نظام اکنون میتواند بگوید من قرنطینه و تعطیلی اماکن مذهبی را دنبال کردم، اما این مردم مومن و خودجوش بودند که برای دینشان از جانشان میگذرند، پس این دیگر از عهده ما خارج است! این سناریو که دکان ها را ببندند و به رضایت خامنه ای عمر و عاص، طرفدارانش توجیه بشوند که باید در امامزاده ها را بشکنند، کاملا برای خامنه ای بازی برد_ برد خواهد بود.این بار هم ممکن است این نمایش مضحک بازی خامنه ای باشد، او به ظاهر درب دکان های مذهبی را میبندد و ایرانیان و جهانیان شاهد انعطاف و نرمش قهرمانه آقا هستند، اما در پشت پرده او به طرفدارانش دستور میدهد که درها رابشکنند چرا که درگیری مردم با کرونا فعلا با تمام مصیبت هایی که برای نظام داشته است، باعث شده است نظام زمان بیشتری را بخرد و با اعلام حکومت نظامی در شهرها به بهانه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ، بیش از پیش تمرین سرکوب کند. به زودی از نوع برخوردحکومت با این اوباش حیدرگو معلوم میشود که کل این داستان در ب اماکن مثلا مقدسه را کندن نمایش خامنه ای جنایتکار است یا واقعا رشته کا ر چنان از دستشان در رفته است که دیگر حتی خودشان هم برای فرمان بزرگترهایشان تره خرد نمیکنند.هر چه هست نظام تمام ارکانش فروپاشیده است و تنها این ماشین سرکوب نظام است که در ظاهر چیزی به اسم جمهوری اسلامی را زنده نگاه داشته است.خامنه ای باید بداند با کرونا و بی کرونا، سرنوشت قذافی در انتظار اوست…

بخوانید: مدافعان حرم امام رضا و کرونایی که «مومن» نیست!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
7 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها