اهانت به هالو را محکوم کنیم و حواسمان به اعدام ها باشد؛ جمهوری جنایت میخواهد قهرمان ملی ایران، محمد قبادلو را اعدام کند!

آنچه که در این روزهای حساس باید برای همه ما مهم باشد، اخبار مربوط به داخل ایران است. دیروز هالو که سالها در سپاه خدمت کرده است، با علم به اینکه دست در لانه زنبور میکند، وارد تجمع سلطنت طلبان میشود و مورد توهین و آزار قرار میگیرد و به آنچه که میخواهد، میرسد.

اینکه مشتی سلطنت طلب نادان و ساده لوح فریب هالو را میخورند، موضوع مورد بحث ما نیست؛ چرا که سیرک اپوزیسیون خارج از کشور پر است از جنس هالو و خام شدگان ! اما در همین لحظات که در جریان اهانت به هالو، عده ای سعی در توجیه اعمال ناشایست عده ای از سلطنت طلب های دو آتشه دارند، جمهوری اسلامی دارد نقشه بر دار کشیدن محمد قبادلو را پیاده میکند.

گور پدر تمام آنها که به ماتحت هالو اهانت کردند_ البته از تقصیر کرم هایی که هالو را به لانه زنبور سلطنت طلب ها با تقشه قبلی هدایت کردند نیز، نباید ساده بگذریم!

https://news.gooya.com/2023/05/post-76256.php

محمد قبادلو قهرمان ملی ایران است. جوان مبارزی که با ماشین در اوج اعتراضات به صف تیک تیراندازها و بسیجی های حرام زاده و مسلح خامنه ای میزند و چند نفر از این اوباش را به نفع مردم زیر میگیرد تا مردم بیشتری کشته و کور نشوند.

جمهوری جنایت این روزها عزمش را جزم کرده تا با پیاده کردن عریان سیاست النصر بالرعب خویش، جامعه را منکوب کند.

جمهوری اسلامی با قصد قبلی در روز قهرمانی پرسپولیس بچه های ایران را بر دار کرد. اکنون هم هر لحظه ممکن است در زمانی که هالو و هالو شدگان مشغول توجیه نمایش منزجر کننده خویش هستند، یکی از قهرمانان ملی این سرزمین را جمهوری اسلامی بر دار کند.

در این شرایط حساس که جان بچه های ایران در داخل مورد تهدید قرار گرفته است و ضحاک سید علی خون طلب میکند، وارد بازی های رژیم و اپوزیسیون مفلوک خارج از کشور به هیچ عنوان نباید شد.

آنها که به هالو اهانت کردند، باید معذرت بخواهند و هالو هم باید دست از تحریک مردم عصبی و متنفر از امثال هالوها بردارد. او البته سالها در سپاه بوده است و با نیت قبلی دست به این بازی کثیف زد تا به خیال خود با تحریک مشتی هالوی سلطنت طلب، به هدف اصلی اش که رضا پهلوی است، ضربه بزند.

برای من نه آن سلطنت طلبهای نادان و نه آسکاریس های هالو کوچکترین اهمیتی ندارند چرا که اکنون موضوع مهم جان نازنین بچه های اسیر در داخل است.

بهترین کار شکایت مستقیم هالو از این اوباش است. هالو باید از این اوباش شکایت کند تا مشخص شود اینها که هستند؟

صدای محمد قبادلو باشیم که این قهرمان حتی در دادگاه هم از کار خود ابراز پشیمانی نکرد. عظمت بچه های داخل ایران را با هیچ واژه ای نمیتوان توصیف کرد، همانگونه که حماقت عده ای از سلطنت طلبان و رذالت آسکاریس های هدایت کننده را!

صدای محمد قبادلو باشیم و هالو نباشیم!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
مشترک شوید
پیام رسانی در صورت
guest

5 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها
5
0
اگر مایلید نظر بدهیدx