نگهداران دیروز و امروز بیضه های دارالخلافه جمهوری اسلامی و دلواپسان فردای ایران!

شکر یزدان که قرن، قرن اطلاعات و ماندگاری حقیقت است؛ دیگر نمیتوان از نیم ساعت جنگ در کربلا سریال درست کرد و چهره برد پیت نقاشی شده را جای چهره کریه علی ابن ابیطالب به ملت انداخت.

گذشت زمانیکه که یک انسان فرومایه میتوانست با منتسب کردن خویشتن به پیامبر تازیان، شال سبزی بر گردن بیاندازد و در کوچه ها خلایق را سرکیسه کند. گذشت دوره ای که اکثریت مردم از مشتی چوب و سنگ و آهن و نقره و طلا، شفا میگرفتند و به معجزه اعتقاد داشتند.

فقط برای لحظه ای تصور کنید اگر اینترنت وجود نداشت، اکنون گور خمینی وخود خمینی هم امام رضای دیگری بودند و ۱۰۰ سال بعد هم داستانهای قتل و کشتار خمینی_ همانند داستانهای تخیلی دوران خلافت علی_ تبدیل به داستانهای جوانمردی و معرفت میشد….

واقعا ما مردمانی که در عصر اینترنت زیست کرده ایم، بی نهایت خوشبختیم که دسترسی به حافظه دیجیتال تاریخ داریم و دیگر کسی نمیتواند در کتاب های دروغین تاریخ ، احمدی نژاد اول عوام گرا را بت و رضا شاه کبیر را با آن همت بلندش به لجن بکشد! و شاید چند قرن دورتر، یزید اهل شعر و فرهنگ و مدارا را هیولا توصیف کنند و حسین خودخواه و کله شق و بی شعور و خانواده بر باد ده و واجبی کش به هنگامه نبرد را، اسطوره!

آری ، اینها را یادآوری کردم تا امروز به کسانی که دلواپس فردای ایران هستند و نگرانند در فردای ایران_ بر فرض محال رضا پهلوی باشد و دوران پهلوی ها تکرار شود_ بگویم شما فواحش سیاسی ۵۷ تی، شما فرومایگان وطن فروش که حیات و مماتتان در گروی ماندن نظام کثیف و کودک کش و رژیم ویرانگر ایران است، دیگر تنگ نمایی نکنید و این نمایش مضحک دلواپسی برای ایران فردا را جمع کنید که دیگر نه تماشاچی برای این نمایش مضحک صف کشیده است و نه دیگر دلقک هایی از جنس شما خریدار دارند!

تنها سوالی که اینجا برای امثال من فرزند بعد از انقلاب تباه شما پیش می آید، این سوال ساده است که چگونه وقتی دنبال خمینی و خلخالی ها به راه افتادید، دلواپس نشدید؟ چگونه وقتی دنبال روحانی ها و مشتی آخوند بیسواد و جنایت پیشه و کودک کش خودتان را سرخاب و سفیدآب بنفش و سبز زدید، دلواپس ایران نشدید، اما اکنون که صحبت از بازگشت محال پادشاهی پهلوی ها ( مینویسم محال، چون این بازگشت نه به نفع غرب و همسایگان دشمن ایران همانند ترکیه و آذربایجان و عربستان و از همه بدتر اسراییل است و نه به نفع شما فواحش سیاسی و مداحان کربلای پوچ ۲۸ مرداد که از دروغ ها و رذالت های تاریخی تغذیه می کنید) است، نگران فردا شده اید؟

گیرم خمینی را نمیشناختید، گیرم کاشانی و احمدی نژاد اول را که رواج دهنده فامیل سالاری و قبیله گرایی و ترورهای نیابتی ( رزم آرا) و دولتی کردن اموال ملت به اسم ملی گرایی بود را نمیشناختید، گیرم رفسنجانی را نمیشناختید، اما آیا روبه بنفش، حسن روحانی را هم نمیشناختید؟ آیا رییسی جلاد را هم که شرف اهل قلمتان فرزند قوه قضاییه نامید را هم نمیشناختید؟

اراذل، جمع کنید این بساط مسخره پهلوی هراسی را که ریشه در غرب ستیزی امثال جلال آل احمق دارد. جمع کنید این دکان دین فروشی و پااندازی برای خرس شمال را، کارنامه شما ترمیناتورهای ۵۷ تی به قدری خونبار و پر دروغ و پر فریب و پر خیانت بوده است که دیگر حنای دلواپسی شما برای ایران فردا، رنگی ندارد!

آخر چگونه ممکن است فردی باغ خانه ای آباد را ویران کند و چیزی از باقی نگذارد، آنوقت نگران این باشد که فلان شخص نکند سقف خانه را صورتی, به رنگ نوک ممه های مریم نمازی کند؟

جمهوری اسلامی از رحم چپ ایران بیرون آمد!

ایران فردا سرانجام آنگونه که نسل جوان میخواهد شکل خواهد گرفت و شما انگل های ۵۷ تی هم که به روده های جمهوری اسلامی چسبیده اید و از انتهایش تغذیه میکنید، با مرگ جمهوری اسلامی، زندگی سیاسی شما هم تمام می شود! شما نگران آینده ایران نیستید، شما نگران آینده ای هستید که نسل جوان بدون شما تروریست های سابق خواهد ساخت.

آینده ای که شوروی دیروز و روسیه امروز شما نمیتواند آن را غارت کند، آینده ای که کمپانی های نفتی نمیتوانند نفت ایران را با رمز “تحریم” مفت ببرند، آینده ای که خلیج فارس، فارس است و این همه ایرانی، آواره گوشه به گوشه این جهان صد رنگ نیستند. آینده ای که ثمره خون نیکاها و حدیث ها و مهرشادها و رهنوردها است، جایی برای شما ترمیناتورهای ویرانگر ۵۷ تی ندارد، مگر در موزه های عبرت تاریخ!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها