نفت و ویرانی (مستند DW از فساد در ونزوئلا- انگلیسی – ۵۲ دقیقه) و تشابه حیرت آور با ایران کنونی

فقط کافی است جای ارتش ونزوئلا را با سپاه عوض کنید تا همه چیز “طابق النعل بالنعل” مشابه ایران کنونی شود!
حتا تهدید و محروم کردن مخالفان از حمایت های دولت, که برای زندگی بخور و نمیر مورد نیاز طبقه محروم است.

کتاب جمعه – شماره ۲۶
به اشتراک بگذارید: