نظر شاهزاده درباره اعلام نظر جمهوری اسلامی در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین

‏این ‎خطای انسانی نیست.
جنایت علیه بشریت است و رهبری که فرمان ‎آتش به اختیار می‌دهد مسئول مستقیم آن است.
دیگر بس است.
خامنه ای و‌ رژیمش باید بروند.

به اشتراک بگذارید: