نظر احمد کسروی درباره آخوندها

مگر شما ملایان را نمی شناسید؟

آنان دسته ای هستند که در این کشور مفت میخورند و تنها کاری که از دستشان برمی آید ایستادگی در برابر پیشرفت مردم است. هرگامی که مردم برای زندگی بهتری بردارند اینان با آن دشمنند که تا توانند ایستادگی خواهند کرد و سپس رها کرده فراموش خواهند گردانید.

مگر با مشروطه همین رفتار را نکردند و آن همه خونریزی ها را به بار نیاوردند؟

مگر با دبستانها که برپا شده بود سالیان دراز دشمنی نمودند؟

مگر با تاسیس ثبت اسناد و دفترهای رسمی به کشاکش نپرداختند؟

مگر با لوله کشی آب بهداشتی دشمنی و سرسختی نکردند؟

این مردم آزاری ملایان از آنجا برخاسته که یک کار مفیدی در زندگانی اجتماعی ندارند. نه بافنده اند، نه ریسنده، نه سازنده اند، نه کارنده اند، نه دوزنده اند، نه پوینده، نه می خرند، نه میفروشند.یک جمله بگویم: هیچکاره اند.

خودشان می گویند پیشوایان دینیم و به مردم دین می آموزیم ولی این هم دروغست. زیرا مردم دین شان را خودشان میدانند.

این است که چون کاری نمی دانند و بیکار هم نمی توانند بنشینند به مردم آزاری می پردازند.

داستان ملایان با توده بدبخت ایران، حکایت آن مرد بی چیز “نایب حسین” نامی است که چون پیر و ناتوان بود و به زنش نان و لباس نمی توانست بدهد و مهربانی هم نمی توانست بکند ولی هر چند روز یکبار کتکش می زد و دشنامش میداد. این کار را میکرد تا نگویند به یکبار زنش را فراموش کرده و او را به حال خود واگزارده.

ملایان نیز این مردم آزاری ها را می کنند تا دانسته شود که هستند و فراموش نشده اند. قرآن و اسلام نیز دستاویزی در دست ایشان است.

شگفت از شماست که تاکنون آنان را نشناختید و به سخنانشان ارج می نهید.

برگرفته از کتاب خواهران و دختران ما

 

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها