نطق باورنکردنی جو بایدن: ترامپ، مسئول همه مرگها از روز خلقت!
خرابکاری عجیب بایدن در نتیجه خرابی دستگاه «تله پرامپتر»

این کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک نطق تبلیغاتی در شهر اسکرانتون در نتیجه اختلال در دستگاه تله پرامپتر (که سعی میکرد نطق را از آن روخوانی کند) چیزهایی گفت که به زحمت میتوان باور کرد (اصل مطلب به زبان انگلیسی).

چند جمله برگزیده:

هابیل و قابیل؟ ترامپ بود. چنگیزخان؟ ترامپ. طاعون سیاه: درست حدس زدید، ترامپ. این علم است. با علم نمیتوان جدل کرد. میدانید چه کسی با علم جدل میکند، یک dummy

اینجا باید توضیح داد که یک معنی واژه dummy نوعی عروسک (معمولا تمام قد) است، ولی با یک معنی و غالبا تلفظ کاملا متفاوت (برگرفته از واژه آلمانی dumm، یعنی احمق) برای افراد مبتدی و بدون معلومات هم به کار میرود.

در این لحظه چون تله پرامپتر کاملا از کار میافتد او شروع به تعریف یک خاطره از کودکیش میکند، زمانی که یک عروسک باز (شکم گو) به شهرشان میآید! (یعنی او اصلا معنی جمله ای که خوانده بود را متوجه نشده بوده و فکر میکند که منظور عروسک است.)

او ادامه میدهد:

به عنوان رئیس جمهور شما، من قول میدهم که ترتیبی دهم که دیگر مرگی رخ ندهد. من مرگ را یک بار برای همیشه از صفحه زمین محو خواهم کرد؛ در همان روز نخست ریاست جمهوری ام!

چرا ترامپ هیچگاه چنین کاری نکرد؟ من به شما میگویم چرا: چون او یک «dummy» است…

به اشتراک بگذارید: